Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 10. listopadu 2013 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------32. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle10. listopadu32. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Arientovu, Kůželovu, Vobořilovu a Hrníčkovu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodiny Šebkovu, Semerádovu, Mrkvičkovu, Cemperovu, Lemperovu a Ulrichovu
ter12. listopadusv. Josafata
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
Steda13. listopadusv. Anežky České
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce
Ptek15. listopadu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota16. listopadu
15:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice Svatohubertská mše spluúčinkuje Čáslavské žesťové trio a sbor
---------------------------------33. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle17. listopadu33. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Čepkovu, Homolkovu a Beránkovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodiny Čechovu, Ronovskou a Císařovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce