Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 24. listopadu 2013 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------34. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle24. listopaduSlavnost Ježíše Krista Krále
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za + Danu Tomečkovou
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter26. listopadu
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
Steda27. listopadu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce
Ptek29. listopadu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce
Sobota30. listopadusv. Ondřeje
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
17:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Adventní vigilie s žehnáním věnců (P. Minář)
----------------------------------1. adventní týden-----------------------------------
Nedle1. prosince1. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Caisovu a Adamovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Vladímíra Pecku, Marii Charvátovou a oboje rodiče