Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 1. prosince 2013 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
----------------------------------1. adventní týden-----------------------------------
Nedle1. prosince1. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Caisovu a Adamovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Vladímíra Pecku, Marii Charvátovou a oboje rodiče
ter3. prosincesv. Františka Xaverského
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
Steda4. prosince
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce
Ptek6. prosincesv. Mikuláš
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
11:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav pohřeb Otilie Skaláková, *1920
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce
Sobota7. prosincesv. Ambrože
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav eucharistick ob
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Karla Ašenbrenera, jeho rodiče a rodinu Zemanovu
----------------------------------2. adventní týden-----------------------------------
Nedle8. prosince2. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marií Červenou
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Miroslava Kudrnu, syna Mirka a Josefa, Annu Kudrnovu, Annu a Josefa Břinčilovy, rodinu Popelkovu, Jaroslava Johna a rodiče