Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 8. prosince 2013 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
----------------------------------2. adventní týden-----------------------------------
Nedle8. prosince2. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marií Červenou
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Miroslava Kudrnu, syna Mirka a Josefa, Annu Kudrnovu, Annu a Josefa Břinčilovy, rodinu Popelkovu, Jaroslava Johna a rodiče
Pondl9. prosinceSlavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za dobrodince
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Ptek13. prosincesv. Lucie
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Předvánoční koncert dětí z MŠ a ZŠ Potěhy
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky Adventní koncert Petra Mináře
Sobota14. prosincesv. Jana od Kříže
14:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy pohřeb rozloučení Ludmila Tichá, *.1922
----------------------------------3. adventní týden-----------------------------------
Nedle15. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Bohumila Rokose a rodiče
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Uřídilovu a Pipkovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Josefa Šmída a rodiče