Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 15. prosince 2013 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
----------------------------------3. adventní týden-----------------------------------
Nedle15. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Bohumila Rokose a rodiče
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Uřídilovu a Pipkovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Josefa Šmída a rodiče
ter17. prosince
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za syna Pavla a jeho rodinu
Steda18. prosince
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za živé i + členy rodiny Břeňovy, Ehenbergerovy, Peterkovy a duše v očistci
Ptek20. prosince
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Vlastu Kubátovou a její rodinu
Sobota21. prosince
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za syna Ladislava Holého, rodinu Trávníčkovu a rodinu Holovu
----------------------------------4. adventní týden-----------------------------------
Nedle22. prosince4. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Bohuslavu Lebedovou, manžela Jaroslava, jejich rodiče a sourozence
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce