Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 22. prosince 2013 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
----------------------------------4. adventní týden-----------------------------------
Nedle22. prosince4. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Bohuslavu Lebedovou, manžela Jaroslava, jejich rodiče a sourozence
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce
ter24. prosinceŠtědrý den
13:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby BETLÉMSKÉ SVĚTLO si můžete odnést do svých domovů z kostelů Žleby, Bratčice, Potěhy, Okřesaneč a Zbyslav od 13:00 do 14:00 hod.
22:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice Vánoční za Marii Marouskovou
------------------------------------Doba vánoční-------------------------------------
Steda25. prosinceSlavnost Narození Páně
0:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Slavná půlnoční - za mír a pokoj na celém světě
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Vánoční eucharistická oběť za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Vánoční eucharistická oběť na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Bohoslužba slova se svatým přijímáním a zpěvy u jesliček(P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč Vánoční eucharistická oběť
tvrtek26. prosinceSvátek Sv. Štěpána
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiny
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Havránkovu, Hazukovu, Mrkvičkovu a Moravečkovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za rodinu Novotnovu a Peckovu
Sobota28. prosinceSvátek sv. Mláďátek
16:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice VÁNOČNÍ KONCERT PETRA MINÁŘE
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Annu Novákovou, manžela Františka, jejich rodiče, sourozence a děti
17:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav SLAVNOSTNÍ KONCERT CHRÁMOVÉHO SBORU SLATIŇANY S VÁNOČNÍMI PÍSNĚMI A KOLEDAMI
Nedle29. prosinceSvátek Svaté rodiny
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za občany z Lipovce a Licoměřic, kteří byli vězněni v Terezíně