Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 29. prosince 2013 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
------------------------------------Doba vánoční-------------------------------------
Nedle29. prosinceSvátek Svaté rodiny
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za občany z Lipovce a Licoměřic, kteří byli vězněni v Terezíně
Steda1. lednaSlavnost Matky Boží Panny Marie
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za církev na celém světě
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodiče z obojí strany a bratra Františka
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce
tvrtek2. lednasv. Basila a Řehoře
14:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice pohřeb paní Linhartová (P.Stařík)
Ptek3. ledna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
13:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč pohřeb rozloučení Jaroslav Břeň, *1943
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za syna Boží pomoc a ochranu
Sobota4. ledna
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav za živé i + členy rodiny Kropáčkovy a Černých
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky za rodinu Vévodovu, a zemřelé rodiče z obojí strany
Nedle5. lednaSlavnost Zjevení Páně
(svěcení vody, křídy, kadidla)
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Vincku Ševčíkovou
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za dar víry v rodinách synovců a neteří
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce