Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 5. ledna 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
------------------------------------Doba vánoční-------------------------------------
Nedle5. lednaSlavnost Zjevení Páně
(svěcení vody, křídy, kadidla)
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Vincku Ševčíkovou
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za dar víry v rodinách synovců a neteří
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce
ter7. ledna
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Vincku Ševčíkovou
Steda8. ledna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce
Ptek10. ledna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce
Sobota11. ledna
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
Nedle12. lednaSvátek Křtu Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Zdeňka Novotného
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Petra Goliana, rodinu Hanzlíkovu a Krejzovu