Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 12. ledna 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
------------------------------------Doba vánoční-------------------------------------
Nedle12. lednaSvátek Křtu Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Zdeňka Novotného
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Petra Goliana, rodinu Hanzlíkovu a Krejzovu
---------------------------------1. týden v mezidobí----------------------------------
Steda15. ledna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Boží požehnání pro rodinu Ehrenbergerovou v letošním roce
Ptek17. lednasv. Antonína, opata
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota18. lednaPanny Marie
13:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč pohřeb František Svoboda, 1932
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl
---------------------------------2. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle19. ledna2. neděle v mezidobí - Za jednotu křesťanů
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Jablečníkovu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl