Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 26. ledna 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------3. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle26. ledna3. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Květuši a Josefa Kneřovy a syna Jiřího
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Marii a Aloise Vančurovy a jejich rodiče
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za paní Marii Linhartovou, jejího manžela a syna Františka, za rodinu Hanzlíkovu a Jaroslava Kubelku a všechny duše v očistci
ter28. lednasv. Tomáše Akvinského
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda29. ledna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Ptek31. lednasv. Jana Boska
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce
Sobota1. nora
10:00 Týnec nad Labem pohřeb Mgr.Jan Kmoníček - farář *1962
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav za rodinu Poskočilovu z Brambor
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Františka Musila a celý rod
---------------------------------4. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle2. noraSvátek Uvedení Páně do chrámu
Žehnání svíček
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce