Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 2. nora 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------4. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle2. noraSvátek Uvedení Páně do chrámu
Žehnání svíček
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce
ter4. nora
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za zemřelé rodiče Jandovy a bratra Josefa
Steda5. norasv. Agáty
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za + manžela Josefa a + rodiče
Ptek7. nora
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za + manžele Anežku a Františka Sitarovy a jejich děti s rodinamï.
Sobota8. nora
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
---------------------------------5. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle9. nora5. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Karla Marouska, manželku, syna a dvě snachy
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Jiřího Kroutila, Jarmilu Krejšíkovou, jejich rodiče, Jaroslava a Jarmilu Kroutilovy