Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 9. nora 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------5. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle9. nora5. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Karla Marouska, manželku, syna a dvě snachy
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Jiřího Kroutila, Jarmilu Krejšíkovou, jejich rodiče, Jaroslava a Jarmilu Kroutilovy
ter11. nora
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za zdařilý průběh operace a brzké uzdravení
Steda12. nora
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce
Ptek14. nora
13:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy pohřeb Miloslav Říha, *1924
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce
Sobota15. nora
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky z Josefa Vebra, rodinu Vebrovu a Musilovu
---------------------------------6. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle16. nora6. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Růženu a Josefa Kneřovy a vnuka Jiřího
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce