Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 16. nora 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------6. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle16. nora6. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Růženu a Josefa Kneřovy a vnuka Jiřího
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce
ter18. nora
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
Steda19. nora
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Ptek21. nora
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce
Sobota22. noraSvátek Stolce sv. Petra
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Josefa Vebra, rodinu Vebrovu, rodinu Musilovu a rodinu Hniličkovu
---------------------------------7. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle23. nora7. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Čechovu a Rychnovskou
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce