Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 23. nora 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------7. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle23. nora7. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Čechovu a Rychnovskou
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce
ter25. nora
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Ludmilu Halvovou a manžela
Steda26. nora
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Julii Vávrovou a manžela
Ptek28. nora
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Sitařovu, Špatkovu a Vévodovu
Sobota1. bezna
10:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby pohřeb Josef Procházka, *1944
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav na dobrý úmysl dárce
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky za poděkování za uzdravení bratra
---------------------------------8. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle2. bezna8. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu, syna Pavla a rodinu Duškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Marii a Vincence Moravcovy z Okřesanče č.p. 105