Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 2. bezna 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------8. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle2. bezna8. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu, syna Pavla a rodinu Duškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Marii a Vincence Moravcovy z Okřesanče č.p. 105
--------------------------------------Doba postní--------------------------------------
Steda5. beznaPopeleční středa
Den přísného postu, žehnání popela a udělování popelce
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Bedřicha Havla, obojí rodiče a babičku
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby abychom prožili účelně postní dobu
Ptek7. bezna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, 15:00 - 19:00 pastorační návštěva diecézního biskupa Mons. Jana Vokála
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky (biskup Jan Vokál)
Sobota8. bezna
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Miroslava Zelinku, jeho bratra Karla a jejich rodiče
-----------------------------------1. postní týden------------------------------------
Nedle9. bezna1. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za dobrodince
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bohumila Čapka a jeho rodiče
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Pobožnost křížové cesty
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce