Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 9. bezna 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------1. postní týden------------------------------------
Nedle9. bezna1. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za dobrodince
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bohumila Čapka a jeho rodiče
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Pobožnost křížové cesty
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce
ter11. bezna
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na úmysl diecézního diskupa
Steda12. bezna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na úmysl diecézního biskupa
Ptek14. bezna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
-----------------------------------2. postní týden------------------------------------
Nedle16. bezna2. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Růženu a Aloise Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Pobožnost křížové cesty
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za manžele Esnerovy, rodiče, rodnu Labuťovu, Mazánkovu, Krátkou, Františka Kroutila a celý rod