Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 9. března 2014 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------1. postní týden-------------------------------------
Neděle9. března1. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za dobrodince
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bohumila Čapka a jeho rodiče
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Pobožnost křížové cesty
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce
Úterý11. března
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na úmysl diecézního diskupa
Středa12. března
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na úmysl diecézního biskupa
Pátek14. března
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
------------------------------------2. postní týden-------------------------------------
Neděle16. března2. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Růženu a Aloise Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Pobožnost křížové cesty
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za manžele Esnerovy, rodiče, rodnu Labuťovu, Mazánkovu, Krátkou, Františka Kroutila a celý rod

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc březen 2014
všeobecný:
Aby ve všech kulturách byla respektována práva žen a jejich důstojnost.
misijní:
Za mladé lidi, aby mnozí z nich přijali Pánovo pozvání a obětovali svůj vlastní život hlásání evangelia.
národní:
Za matky v požehnaném stavu, aby se jejich děti mohly narodit a vyrůstat v láskyplných rodinách.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby