Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 16. bezna 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------2. postní týden------------------------------------
Nedle16. bezna2. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Růženu a Aloise Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Pobožnost křížové cesty
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za manžele Esnerovy, rodiče, rodnu Labuťovu, Mazánkovu, Krátkou, Františka Kroutila a celý rod
Steda19. beznaSlavnost sv. Josefa
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za + Romana Břeně
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za živé a + Josefy v našich rodinách
Ptek21. bezna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Pobožnost křížové cesty a eucharistická oběť na dobrý úmysl dárce
Sobota22. bezna
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
-----------------------------------3. postní týden------------------------------------
Nedle23. bezna3. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Františka Nesládka
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce