Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 20. dubna 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------1. velikonoční týden---------------------------------
Nedle20. dubnaSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za rodinu Handlířovu
Pondl21. dubna
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Václava Raka a ten rod
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby výstav Eucharistie zapojení do programu diecéze Hradec Králové do 18:00
Steda23. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota26. dubna
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za + Adolfa Marečka
--------------------------------2. velikonoční týden---------------------------------
Nedle27. dubna2. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za děkana Josefa Čecha, dlouholetého duchovního správce ve Žlebech
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Jaroslava Lebedu, manželku Bohuslavu, jejich rodiče a sourozence
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce