Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 4. kvtna 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------3. velikonoční týden---------------------------------
Nedle4. kvtna3. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť a májová pobožnost
10:40 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Ladislava Doležala
ter6. kvtna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce a májová pobožnost
Steda7. kvtna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce a májová pobožnost
tvrtek8. kvtna
17:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P. Minář)
Ptek9. kvtna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce a májová pobožnost
Sobota10. kvtna
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Jiřího Tomáška, rodinu Tomáškovu, Jaroslava Nováka, rodinu Novákovu, rodinu Limburskou a Matouškovu a májová pobožnost
--------------------------------4. velikonoční týden---------------------------------
Nedle11. kvtna4. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na úmysl dárce a májová pobožnost
10:40 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce a májová pobožnost