Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 18. kvtna 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------5. velikonoční týden---------------------------------
Nedle18. kvtna5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby poutní slavnost, za Zdeňka Vojáčka, rodiče a sourozence a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Kuperovu a Zoubkovu a májová pobožnost
10:40 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter20. kvtna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce a májová pobožnost
Steda21. kvtna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky a májová pobožnost
Ptek23. kvtna
13:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov pohřeb Jan Martínek, *1949
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky NOC KOSTELŮ Lucie Nosová - kytara, koncert
18:30 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav NOC KOSTELŮ romantická večer s komorním sborem \"Alter ego\" z Bystřice n/Pernšt.
--------------------------------6. velikonoční týden---------------------------------
Nedle25. kvtna6. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu a Josefa Procházkovy a syna Josefa a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za trvalého jáhna PhDr. Vácslava Babičku, jeho rodiče a prarodiče
10:40 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce a májová pobožnost