Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 25. kvtna 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------6. velikonoční týden---------------------------------
Nedle25. kvtna6. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu a Josefa Procházkovy a syna Josefa a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za trvalého jáhna PhDr. Vácslava Babičku, jeho rodiče a prarodiče
10:40 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce a májová pobožnost
ter27. kvtna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce a májová pobožnost
Steda28. kvtna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za + Jana Ehrenbergera, rodiče sestru a duše v očistci a májová pobožnost
Ptek30. kvtnasv. Zdislavy
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce a májová pobožnost
Sobota31. kvtnaSvátek Navštívení Panny Marie
17:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P. Minář)
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce a májová pobožnost
--------------------------------7. velikonoční týden---------------------------------
Nedle1. ervnaSlavnost Nanebevstoupení Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bedřicha Duška, Josefa Kudrnu, rodinu Duškovu a Arientovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce