Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 7. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.5.2024Farn inFormace
- 1. ervna 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
--------------------------------7. velikonoční týden---------------------------------
Nedle1. ervnaSlavnost Nanebevstoupení Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bedřicha Duška, Josefa Kudrnu, rodinu Duškovu a Arientovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce
ter3. ervnasv. Karla Lwangy
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda4. ervna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek6. ervna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota7. ervna
13:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč pohřeb Josef Polanský, *1936 (P. Hlavačka)
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za živé i mrtvé členy rodiny Vebrovy a Musilovy
-----------------------------------Doba velikonoční-----------------------------------
Nedle8. ervnaSlavnost Seslání Ducha svatého
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce