Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 15. ervna 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------11. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle15. ervnaSlavnost Nejsvětější Trojice
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice poutní za rodinu Moravečkovu, Dankovu a Labuťovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 16.6. do 27.6. bude duchovní správce na dovolené. Ve věcech důležitých zastupuje Mgr. Bohuslav Stařík, tel.: 728501043, 327312907
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota21. ervnasv. Aloise Gonzagy
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť (Mgr. Petr Tobek)
---------------------------------12. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle22. ervnaSlavnost Těla a krve Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)