Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 29. ervna 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------13. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle29. ervnaSlavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce
ter1. ervence
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za + Bohdana Nečesánka
Sobota5. ervenceSlavnost sv. Cyrila a Metoděje
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Za + návštěvníky bohoslužeb ve Zbyslavi a Bílém Podolí a duše v očistci.
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za rodinu Musilovu a Zadinovu
---------------------------------14. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle6. ervence14. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce