Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 6. ervence 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------14. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle6. ervence14. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce
Pondl7. ervence
13:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice pohřeb Marie Lišková, *1930
ter8. ervence
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Miroslava Zelinku, jeho bratra Karla a jejich rodiče
Sobota12. ervence
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
---------------------------------15. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle13. ervence15. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodiny Marouskovu a Hoflichterovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce