Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 13. července 2014 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------15. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle13. července15. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodiny Marouskovu a Hoflichterovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce
Úterý15. červencesv. Bonaventury
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Františka Nováka, manželku Annu, jeich rodiče,sourozence děti a vnuka
Pátek18. července
11:00 hod. obřadní síň Čáslav rozloučení Danuše Smutná, *1935
Sobota19. července
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za + Danuši Smutnou
----------------------------------16. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle20. července16. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Růženu a Šimona Zelenkovy a za Martu a Josefa Jelínkovy
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červenec 2014
všeobecný:
Aby sportovní události vždy přispívaly k rozvoji bratrství mezi národy a k růstu lidskosti.
misijní:
Aby Duch Svatý podporoval dílo laiků, kteří hlásají evangelium v nejchudších zemích.
národní:
Aby ti, kdo žijí ve svornosti, vytrvali a ti, kteří jsou v rozepři, se obrátili k lásce.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby