Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 13. ervence 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------15. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle13. ervence15. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodiny Marouskovu a Hoflichterovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce
ter15. ervencesv. Bonaventury
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Františka Nováka, manželku Annu, jeich rodiče,sourozence děti a vnuka
Ptek18. ervence
11:00 hod. obřadní síň Čáslav rozloučení Danuše Smutná, *1935
Sobota19. ervence
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za + Danuši Smutnou
---------------------------------16. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle20. ervence16. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Růženu a Šimona Zelenkovy a za Martu a Josefa Jelínkovy
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce