Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 20. ervence 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------16. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle20. ervence16. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Růženu a Šimona Zelenkovy a za Martu a Josefa Jelínkovy
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce
ter22. ervencesv. Marie Magdalény
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Annu Babičkovou a Annu Novákovou a jejich rodiny
Steda23. ervenceSvátek sv. Brigity
11:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby rozloučení Jaroslav Kostelecký, *1927
Sobota26. ervencesv. Jáchyma a Anny
14:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby posvěcení památníku v Licoměřicích
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Anežku Břeňovou manžela dcery vnoučata, pravnoučata a duše v očistci
---------------------------------17. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle27. ervence17. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa a Annu Procházkovy a syna Josefa
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodiny Novotnovu, Jelínkovu a Vaňkátovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce