Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 27. ervence 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------17. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle27. ervence17. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa a Annu Procházkovy a syna Josefa
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodiny Novotnovu, Jelínkovu a Vaňkátovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce
ter29. ervencesv. Marty
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Bedřicha Havla, oboje rodiče a babičku
Ptek1. srpnasv. Alfonsa Marie z Liguori
13:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby rozloučení Věra Bláhová, *1929
Sobota2. srpna
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Za všechny, kteří odpočívají na hřbitovech ve Zbyslavi, Semtěši a Starkoči a za duše v očistci.
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Karla Ašenbrenera, jeho rodinu a rodinu Zemanovu
---------------------------------18. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle3. srpna18. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu, syna Pavla a rodinu Duškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce