Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 27. července 2014 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------17. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle27. července17. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa a Annu Procházkovy a syna Josefa
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodiny Novotnovu, Jelínkovu a Vaňkátovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce
Úterý29. červencesv. Marty
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Bedřicha Havla, oboje rodiče a babičku
Pátek1. srpnasv. Alfonsa Marie z Liguori
13:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby rozloučení Věra Bláhová, *1929
Sobota2. srpna
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Za všechny, kteří odpočívají na hřbitovech ve Zbyslavi, Semtěši a Starkoči a za duše v očistci.
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Karla Ašenbrenera, jeho rodinu a rodinu Zemanovu
----------------------------------18. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle3. srpna18. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu, syna Pavla a rodinu Duškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc srpen 2014
všeobecný:
Aby uprchlíci násilně vyhnaní ze svých domovů nalezli ochranu a získali příslušná práva.
misijní:
Aby křesťané v Oceánii mohli radostně hlásat víru lidem na svém kontinentu.
národní:
Za lidi hledající smysl života, aby poznali Krista, který je cestou, pravdou a životem.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby