Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 3. srpna 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------18. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle3. srpna18. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu, syna Pavla a rodinu Duškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce
ter5. srpna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy poděkování za 4 roky manželství s prosbou o požehnání a ochranu Panny Marie
Sobota9. srpnaSvátek sv. Terezie Benedikty
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za kladné vyřešení všech problémů ve vážné situaci
---------------------------------19. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle10. srpna19. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Říhovu a Kličkovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce