Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 10. srpna 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------19. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle10. srpna19. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Říhovu a Kličkovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce
ter12. srpna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Zdeňku a Antonína Vančurovy, jejich rodiče a sourozence
Sobota16. srpna
16:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov Poutní eucharistická oběť za osadníky
17:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov krátký koncert P. Mináře
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za syna Ladislava Holého a rodinu Trávníčkovu
---------------------------------20. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle17. srpna20. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za mír a pokoj na celém světě
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce