Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 7. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.5.2024Farn inFormace
- 17. srpna 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------20. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle17. srpna20. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za mír a pokoj na celém světě
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce
ter19. srpna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
Sobota23. srpna
10:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč rozloučení Anna Matoušková, *1927
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Boženu Andělovou
---------------------------------21. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle24. srpna21. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marii a Josefa Kodešovy z Kamenných Mostů
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Uřídilovu a syna Oldřicha
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč Poutní slavnost