Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 31. srpna 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------22. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle31. srpna22. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce
ter2. z
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy poděkování za záchranu života před 36 lety a požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
Steda3. zsv. Řehoře Velikého
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za bratra Josefa
Ptek5. z
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce
Sobota6. z
10:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov křest Vít Němec
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Za + návštěvníky bohoslužeb v Bílém Podolí, Starkoči i ve Zbyslavi a za duše v očistci
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy slavnost posvěcení kostela za Jaroslava Lebedu, manželku Bohuslavu, jejich rodiče a sourozence
---------------------------------23. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle7. z23. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Slavnost posvěcení kostela za rodinu Pavlasovu a příbuzné