Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 7. z 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------23. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle7. z23. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Slavnost posvěcení kostela za rodinu Pavlasovu a příbuzné
ter9. z
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Karla Sejkoru a celou živou rodinu
Steda10. z
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Antonii Vomáčkovou a syna s rodinou
Ptek12. z
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Kladivovy a za dar víry pro celou živou rodinu
Sobota13. zsv. Jana Zlatoústého
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť - zrušena - oprava kostela
---------------------------------24. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle14. zSvátek Povýšení svatého kříže
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Slavnost posvěcení kostela za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce