Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 14. z 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------24. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle14. zSvátek Povýšení svatého kříže
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Slavnost posvěcení kostela za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce
ter16. zsv. Ludmily
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za uzdravení nemocné osoby
Steda17. z
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Václava a Annu Kysilovy a všechny jejich sourozence s rodinami.
Ptek19. z
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota20. zsv. Ondřeje Kim a Pavla Chong
16:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice Poutní slavnost za živé i zemřelé obyvatele obce
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky Poutní slavnost - nebude - opava kostela
---------------------------------25. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle21. z25. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Františka a Marií Šmejckých, syny Václava a Františka, snachu Vlastu a zetě Václava Šimka
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce