Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 21. z 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------25. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle21. z25. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Františka a Marií Šmejckých, syny Václava a Františka, snachu Vlastu a zetě Václava Šimka
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce
ter23. zsv. Pia z Pietrelciny
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
Steda24. z
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl
Ptek26. z
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota27. zsv. Vincence z Paula
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
---------------------------------26. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle28. zSlavnost Sv. Václava
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Neubauerovy a Pikhartovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice slavnost posvěcení kostela za rodinu Volencovu a Dvořákovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Karla Zezuláka a jeho rodiče, Marii a Václava Čudovy, za Květu Čudovu, za manžele Esnerovy, rodinu Labuťovu, Mazánkovu, Krátkou, Františka Kroutila a celý rod