Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 28. z 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------26. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle28. zSlavnost Sv. Václava
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Neubauerovy a Pikhartovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice slavnost posvěcení kostela za rodinu Volencovu a Dvořákovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Karla Zezuláka a jeho rodiče, Marii a Václava Čudovy, za Květu Čudovu, za manžele Esnerovy, rodinu Labuťovu, Mazánkovu, Krátkou, Františka Kroutila a celý rod
ter30. zsv. Jeronýma
14:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy pohřeb Marta Havránková *1934
Steda1. jnasv. Terezie
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Fajmonovu a jejich příbuzné
Ptek3. jna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota4. jnasv. Františka z Assisi
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí Poutní slavnost za + návštěvníky bohoslužeb v Bílém Podolí a duše v očistci
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
---------------------------------27. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle5. jna27. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Duškovu a Svitákovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Čechovu, syna Václava a Karla Schovance
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Františka a Annu Minářovy, Václava a Miladu Souradovy, jejich syna Václava a všechny zemřelé v rodině