Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 5. jna 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------27. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle5. jna27. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Duškovu a Svitákovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Čechovu, syna Václava a Karla Schovance
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Františka a Annu Minářovy, Václava a Miladu Souradovy, jejich syna Václava a všechny zemřelé v rodině
ter7. jnaPanny Marie Růžencové
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Václava Dubišara, snachu a zetě
Steda8. jna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Dubišarovu
Ptek10. jna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota11. jna
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
---------------------------------28. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle12. jna28. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče a prarodiče Kosovy a jejich dceru Danielu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodiny,Nováčkovy, Vanovy, Mikešovy a vzpomínku na Josefa Nováčka od jehož úmrtí uplynulo již 35 let
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Modlitba posvátného růžence
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Dolejšovu, Rokosovu, Kořínkovu, Tomáškovu, Šebkovu, Semerádovu a Cemperovu