Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 12. října 2014 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------28. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle12. října28. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče a prarodiče Kosovy a jejich dceru Danielu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodiny,Nováčkovy, Vanovy, Mikešovy a vzpomínku na Josefa Nováčka od jehož úmrtí uplynulo již 35 let
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Modlitba posvátného růžence
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Dolejšovu, Rokosovu, Kořínkovu, Tomáškovu, Šebkovu, Semerádovu a Cemperovu
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 13.10. do 18.10.2014 bude duchovní správce na exerciciích. Zastupuje Mgr. Bohuslav Stařík.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota18. říjnaSvátek sv. Lukáše
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za živé i + rodiny Náhlíkovy
----------------------------------29. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle19. října29. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Horálkovu a manžele Liškovy
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Modlitba posvátného růžence
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2014
všeobecný:
Za oblasti světa zasažené válkou a násilím, aby jim Pán daroval pokoj a mír.
misijní:
Aby oslavy Světového dne misií probudily v každém věřícím nadšení k hlásání evangelia po celém světě.
národní:
Aby nás úcta k Panně Marii vedla k pozornosti vůči Božímu slovu a k pohotové službě bližním.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby