Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 12. jna 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------28. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle12. jna28. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče a prarodiče Kosovy a jejich dceru Danielu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodiny,Nováčkovy, Vanovy, Mikešovy a vzpomínku na Josefa Nováčka od jehož úmrtí uplynulo již 35 let
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Modlitba posvátného růžence
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Dolejšovu, Rokosovu, Kořínkovu, Tomáškovu, Šebkovu, Semerádovu a Cemperovu
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 13.10. do 18.10.2014 bude duchovní správce na exerciciích. Zastupuje Mgr. Bohuslav Stařík.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota18. jnaSvátek sv. Lukáše
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za živé i + rodiny Náhlíkovy
---------------------------------29. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle19. jna29. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Horálkovu a manžele Liškovy
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Modlitba posvátného růžence
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce