Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 19. jna 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------29. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle19. jna29. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Horálkovu a manžele Liškovy
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Modlitba posvátného růžence
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce
ter21. jna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Vorbovu a jeich příbuzné
Steda22. jna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Benešovu
Ptek24. jna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Květuši a Josefa Kneřovy
Sobota25. jna
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl dárce
---------------------------------30. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle26. jna30. neděle v mezidobí
Změna letního času na zimní - posunout hodiny o hodinu zpět
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Miloše Langra, jeho otce, prarodiče a manžele Šmokovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za JUDr. Václava Babičku, manželku Miloslavu a jejich syna Vácslava, trvalého jáhna
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Modlitba posvátného růžence
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce