Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 26. jna 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------30. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle26. jna30. neděle v mezidobí
Změna letního času na zimní - posunout hodiny o hodinu zpět
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Miloše Langra, jeho otce, prarodiče a manžele Šmokovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za JUDr. Václava Babičku, manželku Miloslavu a jejich syna Vácslava, trvalého jáhna
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Modlitba posvátného růžence
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce
Pondl27. jna
13:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí Rozloučení, Ludmila Rambousková *1933
ter28. jnaSvátek sv. Šimona a Judy
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za farníky
Steda29. jna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa a Marií Kabátovy
Ptek31. jna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Rudolfa Mentlíka a Rudolfa Rykýře
Sobota1. listopaduSlavnost Všech svatých
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na úmysl dárce
18:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Modlitba za zemřelé
---------------------------------31. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle2. listopaduVzpomínka na všechny věrné zemřelé
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za všechny zemřelé
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Javůrkovu a Železnovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na úmysl svatého otce Františka
16:00 hod. hřbitov ve Žlebech pobožnost za všechny zemřelé