Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 7. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.5.2024Farn inFormace
- 2. listopadu 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------31. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle2. listopaduVzpomínka na všechny věrné zemřelé
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za všechny zemřelé
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Javůrkovu a Železnovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na úmysl svatého otce Františka
16:00 hod. hřbitov ve Žlebech pobožnost za všechny zemřelé
ter4. listopadusv. Karla Boromejského
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
Steda5. listopadu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Vlastimila Hamsu, Helenu Kellarovou a Vacslava Babičku
Ptek7. listopadu
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, 16:15 Rosice nad Labem pohřeb Mons. Antonín Duda
13:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí pohřeb Růžena Mervartová, *1925
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky - NEKONÁ SE
Sobota8. listopadu
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav za všechny věrné zemřelé
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistick ob
---------------------------------32. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle9. listopaduSvátek Posvěcení lateránské baziliky
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Arientovu, Kůželovu, Vobořilovu a Hrníčkovu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob