Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 9. listopadu 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------32. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle9. listopaduSvátek Posvěcení lateránské baziliky
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Arientovu, Kůželovu, Vobořilovu a Hrníčkovu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter11. listopadusv. Martina
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za manžela Josefa, jeho rodiče a bratra Bohuslava
Steda12. listopadusv. Josafata
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za zemřelé rodiče bratra Františka a jeho ženu Anežku
Ptek14. listopadu
14:00 Vilémov u Golčova Jeníkova pohřeb P. Mgr. Ireneje Juraje Hlavačky, OPraem.
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Vévodovu, děti a jejich rodiny
Sobota15. listopadu
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Jaroslava Lebedu, manželku Bohoslavu, jejich rodiče a sourozence
---------------------------------33. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle16. listopadu33. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Mrkvičkovu, Miláčkovu a těžce nemocnou osobu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob