Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 23. listopadu 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------34. týden v mezidobí---------------------------------
Nedle23. listopaduSlavnost Ježíše Krista Krále
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter25. listopadu
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
Steda26. listopadu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek28. listopadu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Sobota29. listopadu
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
----------------------------------1. adventní týden-----------------------------------
Nedle30. listopadu1. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob