Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 7. prosince 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
----------------------------------2. adventní týden-----------------------------------
Nedle7. prosince2. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marií Červenou
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
Pondl8. prosinceSlavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 9.12. do 16.12.2014 bude duchovní správce na dovolené. Ve věcech důležitých zastupuje Mgr. Bohuslav Stařík, tel.: 728501043, 327312907
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ptek12. prosince
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy VÁNOČNÍ KONCERT DĚTÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY POTĚHY
Sobota13. prosincesv. Lucie
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za živé i zemřelé z rodiny Pospíšilovy
----------------------------------3. adventní týden-----------------------------------
Nedle14. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky ADVENTNÍ KONCERT - účinkuje P. Minář, spoluúčinkuje Kateřina Štainerová