Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 12. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 14. prosince 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
----------------------------------3. adventní týden-----------------------------------
Nedle14. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky ADVENTNÍ KONCERT - účinkuje P. Minář, spoluúčinkuje Kateřina Štainerová
ter16. prosince
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
Steda17. prosince
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za zemřelou Milenu Ehenbergerovou a živou rodinu
Ptek19. prosince
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota20. prosince
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za nemocného farníka
----------------------------------4. adventní týden-----------------------------------
Nedle21. prosince4. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Bohumila Rokose, Josefa Hanzlíka, jeho ženu Bohumilu a ten celý rod
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Bohuslavu Lebedovou, manžela Jaroslava, jejich rodiče a sourozence
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob