Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 11. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.6.2024Farn inFormace
- 21. prosince 2014 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
----------------------------------4. adventní týden-----------------------------------
Nedle21. prosince4. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Bohumila Rokose, Josefa Hanzlíka, jeho ženu Bohumilu a ten celý rod
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Bohuslavu Lebedovou, manžela Jaroslava, jejich rodiče a sourozence
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
Steda24. prosinceŠtědrý den
13:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby BETLÉMSKÉ SVĚTLO si můžete odnést do svých domovů z kostelů Žleby, Bratčice, Potěhy, Okřesaneč a Zbyslav od 13:00 do 14:00 hod. - Licoměřice od 14:00 hod.
22:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice Vánoční eucharistická oběť
------------------------------------Doba vánoční-------------------------------------
tvrtek25. prosinceSlavnost Narození Páně
0:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Slavná půlnoční - za mír a pokoj na celém světě
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Vánoční eucharistická oběť za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Vánoční eucharistická oběť za zemřelé rodiče, bratra a celý rod
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Vánoční eucharistická oběť
Ptek26. prosinceSvátek Sv. Štěpána
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za zemřelou Marii Pikhartovou, její syny a jejich rodiny
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
Sobota27. prosinceSvátek Sv. Jana
16:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Vánoční koncert - P. Minář
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav SVÁTEČNÍ KONCERT SMÝŠENÝ PĚVECKÝ SBOR Z PŘELOUČE
Nedle28. prosinceSvátek Svaté rodiny
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za dobrodince
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob