Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 4. ledna 2015 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
------------------------------------Doba vánoční-------------------------------------
Nedle4. lednaSlavnost Zjevení Páně
(svěcení vody, křídy, kadidla)
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Annu Babičkovou, manžela Antonína, jejich rodiče a sourozence, syna Václava s manželkou a vnuka Vácslava
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter6. ledna
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Marii a Václava Kadeřábkovy, Kateřinu a Bohumila Palovy, Karla Pazderku a jeho rodiče
Steda7. ledna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
Ptek9. ledna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby NEKONÁ SE PRO NEMOC
Sobota10. ledna
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky NEKONÁ SE PRO NEMOC
Nedle11. lednaSvátek Křtu Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob