Farnost Žleby
Dnes: sv. Antonína z Padovy, 10. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.6.2024Farn inFormace
- 18. ledna 2015 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------2. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle18. ledna2. neděle v mezidobí - Za jednotu křesťanů
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistick ob
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob
ter20. ledna
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Miloslavu Babičkovou, manžela Václava, jejich rodiče, sourozence a syna Vácslava
Steda21. lednasv. Anežky Římské
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Ptek23. ledna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Růženu a Josefa Kneřovy a vnuky Jiřího a Milana
Sobota24. lednasv. Františka Saleského
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky za rodinu Veselých, jejich dceru Hanu, syna Zdeňka a Mirka, za rodinu Vágnerovu a Němcovu
---------------------------------3. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle25. ledna3. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Květuši a Josefa Kneřovy a syny Jiřího a Milana
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za manžele Vančurovy
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob