Farnost Žleby
Dnes: 15. neděle v mezidobí, 15. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
6.7.2024Farn inFormace
- 25. ledna 2015 -
POAD BOHOSLUEB VE FARNOSTI LEBY A ZBYSLAV
---------------------------------3. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle25. ledna3. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Květuši a Josefa Kneřovy a syny Jiřího a Milana
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za manžele Vančurovy
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistick ob
ter27. ledna
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za oběti holokastu a všech ostatních totalitních režimů
Steda28. lednasv. Tomáše Akvinského
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za zemřelého manžela a jeho rodinu
Ptek30. ledna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za bratra Josefa za dar víry a uzdravení
Sobota31. lednasv. Jana Boska
13:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby rozloučení František Sedlačík, 1942
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl
---------------------------------4. týden v mezidobí----------------------------------
Nedle1. nora4. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistick ob
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu a Duškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistick ob