Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 1. února 2015 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------4. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle1. února4. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu a Duškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Pondělí2. únoraSvátek Uvedení Páně do chrámu
Žehnání svíček
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Tomáškovu, Novákovu, Matouškovu, Limburskou a Honovu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek6. únorasv. Pavla Mikiho a druhů
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota7. února
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Za nemocné farníky a návštěvníky bohoslužeb ve Zbyslavi
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky za pana děkana Aloise Hofmana a pátera Vratislava Hartmana
----------------------------------5. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle8. února5. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farapondělí, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2015
všeobecný:
Za vězně, zejména mladé, aby měli možnost vrátit se k důstojnému životu.
misijní:
Za manžele, kteří žijí odděleně, aby v rámci křesťanského společenství nacházeli přijetí a podporu.
národní:
Za ty, kdo stojí před důležitým životním rozhodnutím, aby byli provázeni světlem Ducha Svatého.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby